Bli medlem i SISSI

SISSI välkomnar sjuksköterskor som arbetar med barn eller vuxna med primära immunbrister som medlemmar.
Välkommen med din anmälan!
Som medlem får du erbjudande om att delta i de nationella konferenser som SISSI håller vartannat år. Under dessa möten hålls
föreläsningar och diskussioner om immunförsvaret, primära immunbrister och behandling av dessa. Syftet är att sprida de senaste rönen - medicinska och omvårdnadsmässiga - och att sjuksköterskorna ska kunna dela med sig av sina erfarenheter i arbetet med denna patientgrupp. Du får också tillgång till SISSI:s medlemsidor.

Anmälan
Klicka på länken nedan. Anmälan sker via Svensk Sjuksköterskeförening men du behöver inte vara medlem i SSF för att anmäla dig till SISSI.
Medlemsavgiften är 150 kr per år, fakturan kommer från Svensk sjuksköterskeförening.

OBS: i anmälan till SSF framgår inte vilken klinik man arbetar på. Vi ber dig därför även fylla i  formuläret nedan.
  1. Anmäl dig här  Klicka på länken för att komma till SSF, sjuksköterskor väljer alternativet "Legitimerad medlem"
  2.  Fyll i formuläret nedan