SISSI:s styrelse

Anna Isaksson

Ordförande


anna.isaksson@skane.se
Tel: 046-178042

Emily Jarvoll

Vice ordförande


emily.jarvoll@vgregion.se
Tel: 010-4355607

Annika Petersson

Kassör


karin.a.petersson@skane.se
Tel: 046-178684

Annika Hilmersson

Sekreterare


annika.hilmersson@regionvarmland.se
Tel: 010-8315408 

Anna Gille

Ledamot


anna.gille@skane.se
Tel: 046-173684