Länkar

Immunbristorganisationer

SLIPI Sveriges Läkares Intessseförening för Primär Immunbrist
INGIDInternational Nursing Group for Immunodeficiencies
ESIDEuropean Society for Immunodeficiencies

Patientorganisationer

PIOPrimär Immunbrist Organisationen
IPOPIInternational Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies
JMFJeffrey Modell Foundation

Nationellt kvalitetsregister för PID

PIDcareInformation hemsida
PIDcareRegisterinloggning, endast från sjukhusdator
Hälsodag-
boken

 
Patientinloggning
Hälsodagboken
Demo
Inlogging i demoversionen av Hälsodagboken.
För behörighet kontakta info@pidcare.se
(endast för sjukvårdspersonal)

Övrigt

Överföring barnklinik-vuxenklinik. Exempel från Cambridge: information till patient/anhöriga och personal.

European Nursing Guidelines for Immunoglobulin Administration. INGIDs riktlinjer 2016

INGID eLearning: Online-kurs INGID: Immunglobulinbehandling, olika behov hos olika individer.