Årsmöte 2025

Kallelse

Mötet hålls i samband med SISSI-konferensen 3-5 september 2025 i Båstad

 Exakt tid och plats meddelas senare

ÅRSMÖTESHANDLINGAR:
(pdf-filer) Inloggning krävs

Årsmöteshandlingarna läggs in så snart de är färdiga (lösenord krävs)

MOTIONER
Motion ska ha inkommit skriftligt till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR
Skickas till styrelsen.

NY- OCH OMVAL TILL STYRELSEN M M
Om du är intresserad av att inneha någon post under nästa verksamhetsår går det bra att kontakta valberedningen eller styrelsen.