Årsmöteshandlingar

MOTIONER
Motion ska ha inkommit skriftligt till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR
Skickas till styrelsen.

NY- OCH OMVAL TILL STYRELSEN M M
Om du är intresserad av att inneha någon post under nästa verksamhetsår går det bra att kontakta valberedningen eller styrelsen.