SISSI:s riktlinjer

Immunglobulinbehandling och patientundervisning

Juni 2022: Version 4 innehåller information om subkutan immunglobulinbehandling i form av SCIG, fSCIG och Rapid Push, patientundervisning, övergång från barn- till vuxenklinik och mycket annat.

Denna version publiceras endast som PDF-fil.

Ladda ner riklinjerna här (PDF)

Exempel på innehåll:

  • Teoretisk och praktisk information om patientundervisning inför hembehandling
  • Dosering/upptrappning av dos/infusionshastighet
  • Förteckning över pumpar och infusionshjälpmedel
  • Förteckning över tillgängligt informationsmaterial


Som SISSI-medlem kan du ta del av bilagorna (inloggning krävs)

Nästa uppdatering planeras till våren 2023.

Se även Förskrivning infusionshjälpmedel där det beskrivs hur sjuksköterskor kan få rätt att förskriva hjälpmedel. (inlogg för medlemmar)