SISSI:s resestipendium för deltagande i INGID-konferensen

Det var sex medlemmar som ansökte om stipendium. Styrelsen utlyste ursprunligen fyra stipendier à 5000 kr men beslutade utöka antalet till sex.

SISSI gratulerar stipendiaterna:


Namn
Susanne Blomberg      Barnsjukhuset i LundLund
Anna Isaksson Barnsjukhuset i Lund Lund
 
Barbro KarlssonInfektion, Sunderby sjukhusLuleå
Jeanette NyströmDrottning Silvias Barn-ungdomsjukhus       Göteborg
Anita SundströmInfektion, Sunderby sjukhusLuleå
Caroline YdholmBarnsjukhuset i LundLund


Blankett för utbetalning av stipendium
» Blankett

Fyll gärna i blanketten på datorn och skriv ut. Skickas tillsammans med kvitton eller bankutdrag till SISSI:s kassör:

Susanne Hansen
Immunbristenheten I 56
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Det går också bra att skanna in dokumenten och skicka till susanne.hansen@karolinska.se